فلزات و محصولات فلزی غیر آهنی

فلزات و محصولات فلزی غیر آهنی

تعداد بخش ها: 33

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 15

تعداد شرکت های این بخش : 5

محصولات

شمش آلیاژی آلومینیوم

شمش آلیاژی آلومینیوم

شرکت نگین آلومینیوم گلپایگان


پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی

بهمن پروفیل


پروفیل و مقاطع آلومینیومی

پروفیل و مقاطع آلومینیومی

بهمن پروفیل


فولاد سیلیکونی

فولاد سیلیکونی

ایکالاصنعت


ورق آلومینیم

ورق آلومینیم

آلومينيوم و استیل جوان گستر


آهنربای انعطاف پذیر

آهنربای انعطاف پذیر

ایکالاصنعت


آلیاژ الجیلوی (elgiloy)

آلیاژ الجیلوی (elgiloy)

ایکالاصنعت


آند فداشونده سیلیکون

آند فداشونده سیلیکون

توانا ذوب صنعتی کویر


آند فداشونده منیزیم

آند فداشونده منیزیم

توانا ذوب صنعتی کویر


زاماک 3 و 5

زاماک 3 و 5

توانا ذوب صنعتی کویر


آند فداشونده روی

آند فداشونده روی

توانا ذوب صنعتی کویر


آند فداشونده آلومینیوم

آند فداشونده آلومینیوم

توانا ذوب صنعتی کویر


آلیاژ Ni-Fe

آلیاژ Ni-Fe

ایکالاصنعت


آلیاژ هایپرکو (hiperco 50)

آلیاژ هایپرکو (hiperco 50)

ایکالاصنعت


آلیاژ مونل k500

آلیاژ مونل k500

ایکالاصنعت