آلیاژ الجیلوی (elgiloy)

آلیاژ الجیلوی (elgiloy)

ورق آلیاژ Elgiloy به عرض 20 سانتی متر و ضخامت...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت