نیکل خالص 200/201/205

نیکل خالص 200/201/205

نیکل خالص صنعتی (99.6%) با خاصیت مقاومت به خوردگی بالا

اشکال:

صفحه،...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت