تیتانیم گرید 5 (Ti6Al4V)

تیتانیم گرید 5 (Ti6Al4V)

Titanium Alloy Grade 5 /Ti-6Al-4V

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت