آلیاژ Ni-Fe

آلیاژ Ni-Fe

انواع مواد مغناطیسی نرم به شکل ورق، میله، صفحه

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت