مونل  400

مونل 400

آلیاژ حاوی نیکل و مس با مقاومت به خوردگی عالی...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت