دیگر فلزات غیر آهنی

دیگر فلزات غیر آهنی

تعداد بخش ها: 5

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 9

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

فروتیتانیوم

فروتیتانیوم

شرکت رستاک صنعت تارا


فروش نیکل

فروش نیکل

Fondelco Alloys Pvt Ltd


ورق زیرکونیم خالص

ورق زیرکونیم خالص

ایکالاصنعت


مولیبدن خالص

مولیبدن خالص

ایکالاصنعت


آلیاژ الجیلوی (elgiloy)

آلیاژ الجیلوی (elgiloy)

ایکالاصنعت


فولاد سیلیکونی

فولاد سیلیکونی

ایکالاصنعت


آهنربای انعطاف پذیر

آهنربای انعطاف پذیر

ایکالاصنعت


آلیاژ Ni-Fe

آلیاژ Ni-Fe

ایکالاصنعت


آلیاژ هایپرکو (hiperco 50)

آلیاژ هایپرکو (hiperco 50)

ایکالاصنعتآمار سایت