دیگر فلزات غیر آهنی

دیگر فلزات غیر آهنی

تعداد بخش ها: 5

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 12

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

تیتانیم گرید 5 (Ti6Al4V)

تیتانیم گرید 5 (Ti6Al4V)

ایکالاصنعت


مونل  400

مونل 400

ایکالاصنعت


نیکل خالص 200/201/205

نیکل خالص 200/201/205

ایکالاصنعت


تیتانیم خالص تجاری   Ti Gr1

تیتانیم خالص تجاری Ti Gr1

ایکالاصنعت


فروش نیکل

فروش نیکل

Fondelco Alloys Pvt Ltd


ورق زیرکونیم خالص

ورق زیرکونیم خالص

ایکالاصنعت


مولیبدن خالص

مولیبدن خالص

ایکالاصنعت


آلیاژ الجیلوی (elgiloy)

آلیاژ الجیلوی (elgiloy)

ایکالاصنعت


فولاد سیلیکونی

فولاد سیلیکونی

ایکالاصنعت


آهنربای انعطاف پذیر

آهنربای انعطاف پذیر

ایکالاصنعت


آلیاژ Ni-Fe

آلیاژ Ni-Fe

ایکالاصنعت


آلیاژ هایپرکو (hiperco 50)

آلیاژ هایپرکو (hiperco 50)

ایکالاصنعتآمار سایت