فولادها و چدنها

فولادها و چدنها

تعداد بخش ها: 14

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 35

تعداد شرکت های این بخش : 5

محصولات

ناودانی

ناودانی

مجتمع فولاد البرز غرب


نبشی بال مساوی

نبشی بال مساوی

مجتمع فولاد البرز غرب


تیرآهن

تیرآهن

مجتمع فولاد البرز غرب


شمش (Billet)

شمش (Billet)

مجتمع فولاد البرز غرب


استیل صنایع شیر و مواد غذایی

استیل صنایع شیر و مواد غذایی

استیل پاسارگاد


میلگرد ۱۲ ساده

میلگرد ۱۲ ساده

صنایع فولادی آذر گستر سدید


لوله استیل 304

لوله استیل 304

استیل خانی


میلگرد استیل 321

میلگرد استیل 321

استیل خانی


میلگرد ساده

میلگرد ساده

صنایع فولادی آذر گستر سدید


فولاد زنگ نزن

فولاد زنگ نزن

ایکالاصنعت


نبشی استیل دو بال مساوی

نبشی استیل دو بال مساوی

استیل خانی


میلگرد استیل 420

میلگرد استیل 420

استیل خانی


اتصالات استیل صنایع دارویی

اتصالات استیل صنایع دارویی

استیل پاسارگاد


پروفیل های مختلف استیل

پروفیل های مختلف استیل

استیل خانی


لوله استیل نرده

لوله استیل نرده

استیل خانی


لوله استیل نسوز

لوله استیل نسوز

استیل خانی


لوله استیل درز دار 316

لوله استیل درز دار 316

استیل خانی


لوله استیل 316

لوله استیل 316

استیل خانی


لوله استیل درز دار 304

لوله استیل درز دار 304

استیل خانی


ورق استیل آیینه ای طلایی

ورق استیل آیینه ای طلایی

استیل خانی


کاغذ نسوز استیل

کاغذ نسوز استیل

استیل خانی


ورق استیل مات

ورق استیل مات

استیل خانی


ورق استیل هاردوکس

ورق استیل هاردوکس

استیل خانی


ورق استیل خش دار طلایی

ورق استیل خش دار طلایی

استیل خانی