فولادها و چدنها

فولادها و چدنها

تعداد بخش ها: 14

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 40

تعداد شرکت های این بخش : 6

محصولات

نبشی استیل دو بال مساوی

نبشی استیل دو بال مساوی

استیل خانی


میلگرد استیل 304

میلگرد استیل 304

استیل خانی


فلنج فولادی

فلنج فولادی

فروشگاه پارسایان


لوله مانیسمان

لوله مانیسمان

فروشگاه پارسایان


تیوب استیل

تیوب استیل

فروشگاه پارسایان


لوله استیل 316

لوله استیل 316

فروشگاه پارسایان


لوله استیل 304

لوله استیل 304

فروشگاه پارسایان


لوله استیل درز دار 304

لوله استیل درز دار 304

استیل خانی


لوله استیل نرده

لوله استیل نرده

استیل خانی


لوله استیل 316

لوله استیل 316

استیل خانی


استیل صنایع شیر و مواد غذایی

استیل صنایع شیر و مواد غذایی

استیل پاسارگاد


اتصالات استیل صنایع دارویی

اتصالات استیل صنایع دارویی

استیل پاسارگاد


میلگرد استیل 316

میلگرد استیل 316

استیل خانی


میلگرد استیل 321

میلگرد استیل 321

استیل خانی


میلگرد استیل 410

میلگرد استیل 410

استیل خانی


میلگرد استیل 420

میلگرد استیل 420

استیل خانی


ورق استیل آیینه ای

ورق استیل آیینه ای

استیل خانی


ورق استیل طرح دار

ورق استیل طرح دار

استیل خانی


ورق استیل نسوز

ورق استیل نسوز

استیل خانی


ورق استیل زاویه دار

ورق استیل زاویه دار

استیل خانی


ورق استیل خش دار

ورق استیل خش دار

استیل خانی


ورق توری استیل

ورق توری استیل

استیل خانی


ورق استیل مشبک

ورق استیل مشبک

استیل خانی


ورق استیل زینتی

ورق استیل زینتی

استیل خانی