شمش (بیلت) فولادی

شمش (بیلت) فولادی

تکنولوژی ذوب در کوره القایی، تصفیه مذاب در کوره تصفیه...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت