مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

تعداد بخش ها: 7

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 15

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

دستگاه الکتروریسی پرتابل

دستگاه الکتروریسی پرتابل

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 20000000 ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوربین دیجیتال میکروسکوپی

دوربین دیجیتال میکروسکوپی

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 4000000 ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جت پلاسمای پیشرفته

جت پلاسمای پیشرفته

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 16700000 ۱۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM380

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM380

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 8500000 ۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ اینورت متالورژی مدل IMM-420 همراه با دوربین 10 مگاپیکسل

میکروسکوپ اینورت متالورژی مدل IMM-420 همراه با دوربین 10 مگاپیکسل

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 20000000 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM180N

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM180N

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 5500000 ۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان

سرنگ پمپ چهار نازله تاچ

سرنگ پمپ چهار نازله تاچ

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 17000000 ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

تجهیزات سازان پیشتاز


کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

فرا ذوب خلاء


پمپ دیفیوژن

پمپ دیفیوژن

فرا ذوب خلاء


شیر و اتصالات خلاء

شیر و اتصالات خلاء

فرا ذوب خلاء


ویسکومتر فوردکاپ

ویسکومتر فوردکاپ

فرا ذوب خلاء


خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

تجهیزات سازان پیشتاز


سامانه عکسبرداری با دوربین تلفن همراه (موبایل آداپتور)

سامانه عکسبرداری با دوربین تلفن همراه (موبایل آداپتور)

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 572000 ۴۸۶,۲۰۰ تومان

پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتاز


پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

تجهیزات سازان پیشتاز


دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

تجهیزات سازان پیشتاز