مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

تعداد بخش ها: 8

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 22

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

فیلم رادیوگرافی کداک

فیلم رادیوگرافی کداک

پترو فرهان گستر جنوب


آنالایزرگازGD-3803

آنالایزرگازGD-3803

پترو فرهان گستر جنوب


نمایشگردماورطوبتDY-60

نمایشگردماورطوبتDY-60

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش TG25FN

ضخامت سنج رنگ و پوشش TG25FN

پترو فرهان گستر جنوب


عیب یاب التراسونیک هواتک / FD520 Digital Portable Ultrasonic Flaw Detector

عیب یاب التراسونیک هواتک / FD520 Digital Portable Ultrasonic Flaw...

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش FMC TG10FN

ضخامت سنج رنگ و پوشش FMC TG10FN

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ TG18FN

ضخامت سنج رنگ TG18FN

پترو فرهان گستر جنوب


لیست آزمایشگاه جوش

لیست آزمایشگاه جوش

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری مایعات نافذ ام آر شیمی

اسپری مایعات نافذ ام آر شیمی

پترو فرهان گستر جنوب


گیج جوشکاری

گیج جوشکاری

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری مایعات نافذ بایکوتست

اسپری مایعات نافذ بایکوتست

پترو فرهان گستر جنوب


تست بلوک کالیبراسیون V1

تست بلوک کالیبراسیون V1

پترو فرهان گستر جنوب


پمپ دیفیوژن

پمپ دیفیوژن

فرا ذوب خلاء


گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

تجهیزات سازان پیشتاز


کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

فرا ذوب خلاء


شیر و اتصالات خلاء

شیر و اتصالات خلاء

فرا ذوب خلاء


ویسکومتر فوردکاپ

ویسکومتر فوردکاپ

فرا ذوب خلاء


خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

تجهیزات سازان پیشتاز


پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتاز


پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

تجهیزات سازان پیشتاز


دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

تجهیزات سازان پیشتازآمار سایت