مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

تعداد بخش ها: 7

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 11

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

تجهیزات سازان پیشتاز


کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

فرا ذوب خلاء


پمپ دیفیوژن

پمپ دیفیوژن

فرا ذوب خلاء


شیر و اتصالات خلاء

شیر و اتصالات خلاء

فرا ذوب خلاء


ویسکومتر فوردکاپ

ویسکومتر فوردکاپ

فرا ذوب خلاء


میکروسکوپ اینورت متالورژی مدل IMM-420

میکروسکوپ اینورت متالورژی مدل IMM-420

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 19000000 ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سرنگ پمپ چهار نازله تاچ

سرنگ پمپ چهار نازله تاچ

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 17000000 ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

تجهیزات سازان پیشتاز


سامانه عکسبرداری با دوربین تلفن همراه (موبایل آداپتور)

سامانه عکسبرداری با دوربین تلفن همراه (موبایل آداپتور)

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 572000 ۴۸۶,۲۰۰ تومان

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM180N

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM180N

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 5500000 ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ اینورت متالورژی مدل IMM-480

میکروسکوپ اینورت متالورژی مدل IMM-480

تعاونی زیست راه دانش

  • قیمت: 25000000 ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتاز


پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

تجهیزات سازان پیشتاز


دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

تجهیزات سازان پیشتاز