مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

تعداد بخش ها: 8

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 25

تعداد شرکت های این بخش : 4

محصولات

بوته آنالیز حرارتی

بوته آنالیز حرارتی

ایکالاصنعت

  • قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ضخامت سنج رنگ و پوشش TG25FN

ضخامت سنج رنگ و پوشش TG25FN

پترو فرهان گستر جنوب


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

تجهیزات سازان پیشتاز


لیست تجهیزات آزمایشگاه جوش

لیست تجهیزات آزمایشگاه جوش

پترو فرهان گستر جنوب


نمایشگر دما و رطوبت DY-60

نمایشگر دما و رطوبت DY-60

پترو فرهان گستر جنوب


آنالایزر گاز GD-3803

آنالایزر گاز GD-3803

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنت MT WB12

مایع فلورسنت MT WB12

پترو فرهان گستر جنوب


بلوک عیوب PT

بلوک عیوب PT

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنت MR158R ام آرشیمی

مایع فلورسنت MR158R ام آرشیمی

پترو فرهان گستر جنوب


داروی ظهور و ثبوت ایلفورد

داروی ظهور و ثبوت ایلفورد

پترو فرهان گستر جنوب


فیلم رادیوگرافی کداک

فیلم رادیوگرافی کداک

پترو فرهان گستر جنوب


گیج جوشکاری

گیج جوشکاری

پترو فرهان گستر جنوب


تست بلوک کالیبراسیون V1

تست بلوک کالیبراسیون V1

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش FMC TG10FN

ضخامت سنج رنگ و پوشش FMC TG10FN

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ TG18FN

ضخامت سنج رنگ TG18FN

پترو فرهان گستر جنوب


لیست آزمایشگاه جوش

لیست آزمایشگاه جوش

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری مایعات نافذ ام آر شیمی

اسپری مایعات نافذ ام آر شیمی

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری مایعات نافذ بایکوتست

اسپری مایعات نافذ بایکوتست

پترو فرهان گستر جنوب


عیب یاب التراسونیک هواتک / FD520 Digital Portable Ultrasonic Flaw Detector

عیب یاب التراسونیک هواتک / FD520 Digital Portable Ultrasonic Flaw...

پترو فرهان گستر جنوب


گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

تجهیزات سازان پیشتاز


کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

فرا ذوب خلاء


خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

تجهیزات سازان پیشتاز


پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتاز


پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DTA دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

تجهیزات سازان پیشتازآمار سایت