پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

آمار سایت