ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

تعداد بخش ها: 34

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 7

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

کوره القایی

کوره القایی

پیشتاز صنعت


اسپری مگنوفلاکس انگلیسی

اسپری مگنوفلاکس انگلیسی

پترو فرهان گستر جنوب


یوک مغناطیسی y-8 طرح مگنافلاکس انگلیس AC/DC YOKE magnaflux

یوک مغناطیسی y-8 طرح مگنافلاکس انگلیس AC/DC YOKE magnaflux

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج التراسونیک(فلز)بنتک مدل GM130

ضخامت سنج التراسونیک(فلز)بنتک مدل GM130

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه وایرکات

دستگاه وایرکات

دقیق برش شرق


سیستم کنترل کوره القایی

سیستم کنترل کوره القایی

پیشتاز صنعت


سیستم حفاظتی کوره القایی

سیستم حفاظتی کوره القایی

پیشتاز صنعت