ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

تعداد بخش ها: 28

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 811

تعداد شرکت های این بخش : 4

محصولات

بلوک پله ای ضخامت سنج التراسونیک

بلوک پله ای ضخامت سنج التراسونیک

پترو فرهان گستر جنوب


بلوک آموزش عیوب مصنوعی جوش UT

بلوک آموزش عیوب مصنوعی جوش UT

پترو فرهان گستر جنوب


دوربین حرارتی ترموویژن WINTACT وینتکت WT3220

دوربین حرارتی ترموویژن WINTACT وینتکت WT3220

پترو فرهان گستر جنوب


نشت یاب گاز وینتکت WT8801 WINTACT

نشت یاب گاز وینتکت WT8801 WINTACT

پترو فرهان گستر جنوب


غبارسنج TROTEC تروتک PC200

غبارسنج TROTEC تروتک PC200

پترو فرهان گستر جنوب


کالیبراتور ترمومترلیزری BX500

کالیبراتور ترمومترلیزری BX500

پترو فرهان گستر جنوب


ارت سنج دیجیتال کلمپی سی ای ام DT3355 CEM

ارت سنج دیجیتال کلمپی سی ای ام DT3355 CEM

پترو فرهان گستر جنوب


LCRسنج حرفه ای سی ای ام CEM DT9935

LCRسنج حرفه ای سی ای ام CEM DT9935

پترو فرهان گستر جنوب


کلمپ پاور میتر CEM DT3353

کلمپ پاور میتر CEM DT3353

پترو فرهان گستر جنوب


براقیت سنج تک زاویه ای WG60 FRU

براقیت سنج تک زاویه ای WG60 FRU

پترو فرهان گستر جنوب


آرماتوریاب Tmeasurment TEM-620XH

آرماتوریاب Tmeasurment TEM-620XH

پترو فرهان گستر جنوب


چسب کراس کات  ASTM الکومتر Elcometer

چسب کراس کات ASTM الکومتر Elcometer

پترو فرهان گستر جنوب


فیلم کش و اپلیکاتور کشیده

فیلم کش و اپلیکاتور کشیده

پترو فرهان گستر جنوب


فیلم کش و اپلیکاتور دمبلی

فیلم کش و اپلیکاتور دمبلی

پترو فرهان گستر جنوب


پراب TR MSEB4 فرکانس 4 مگاهرتز قطر 2۰ میلیمتر

پراب TR MSEB4 فرکانس 4 مگاهرتز قطر 2۰ میلیمتر

پترو فرهان گستر جنوب


پراب TR MSEB4 فرکانس 4 مگاهرتز قطر 2۰ میلیمتر

پراب TR MSEB4 فرکانس 4 مگاهرتز قطر 2۰ میلیمتر

پترو فرهان گستر جنوب


پراب TR MSEB2 فرکانس 2 مگاهرتز قطر 2۰ میلیمتر

پراب TR MSEB2 فرکانس 2 مگاهرتز قطر 2۰ میلیمتر

پترو فرهان گستر جنوب


پراب TR MSEB4 فرکانس 4 مگاهرتز قطر ۱۰ میلیمتر

پراب TR MSEB4 فرکانس 4 مگاهرتز قطر ۱۰ میلیمتر

پترو فرهان گستر جنوب


پراب TR MSEB2 فرکانس ۲ مگاهرتز قطر ۱۰ میلیمتر

پراب TR MSEB2 فرکانس ۲ مگاهرتز قطر ۱۰ میلیمتر

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت و دماسنج وینتکت WINTACT WT83

رطوبت و دماسنج وینتکت WINTACT WT83

پترو فرهان گستر جنوب


بادسنج CEM سی ای ام DT1880 هات وایر

بادسنج CEM سی ای ام DT1880 هات وایر

پترو فرهان گستر جنوب


بادسنج دیجیتالی پراب جدا بنتک benetech +GM8902

بادسنج دیجیتالی پراب جدا بنتک benetech +GM8902

پترو فرهان گستر جنوب


ویوور Kyung do  DF2C15

ویوور Kyung do DF2C15

پترو فرهان گستر جنوب


پراب ابعادی AWS  و TR عیب یاب التراسونیک UT

پراب ابعادی AWS و TR عیب یاب التراسونیک UT

پترو فرهان گستر جنوبآمار سایت