ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

تعداد بخش ها: 35

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 43

تعداد شرکت های این بخش : 5

محصولات

دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ

صنایع فلزی پیمان


تستر عایق دویی DY-4200

تستر عایق دویی DY-4200

پترو فرهان گستر جنوب


گیج جوشکاری کمبریج

گیج جوشکاری کمبریج

پترو فرهان گستر جنوب


راکتور رزین سازی

راکتور رزین سازی

صنایع فلزی پیمان


ارت سنج بنتک GM-3125

ارت سنج بنتک GM-3125

پترو فرهان گستر جنوب


گیج جوشکاری هایلودوبل

گیج جوشکاری هایلودوبل

پترو فرهان گستر جنوب


کیف بازرسی چشمیVT

کیف بازرسی چشمیVT

پترو فرهان گستر جنوب


نشت یاب گاز دوییDY-880

نشت یاب گاز دوییDY-880

پترو فرهان گستر جنوب


آمپرمتر کلمپیDT-3347 سم

آمپرمتر کلمپیDT-3347 سم

پترو فرهان گستر جنوب


ارت سنج CEM DT-6605

ارت سنج CEM DT-6605

پترو فرهان گستر جنوب


مولتی فانکشن شیمیایی WA-2017SD

مولتی فانکشن شیمیایی WA-2017SD

پترو فرهان گستر جنوب


نیروسنج دیجیتال FG-5020

نیروسنج دیجیتال FG-5020

پترو فرهان گستر جنوب


نیروسنج لوترون FG-5100

نیروسنج لوترون FG-5100

پترو فرهان گستر جنوب


نشت یاب گاز وینتکت WT-8811

نشت یاب گاز وینتکت WT-8811

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج محیطی GM1361 بنتک

رطوبت سنج محیطی GM1361 بنتک

پترو فرهان گستر جنوب


ویدئوبروسکوپ BS-128

ویدئوبروسکوپ BS-128

پترو فرهان گستر جنوب


یووی لایت مترلوترون UV-340A

یووی لایت مترلوترون UV-340A

پترو فرهان گستر جنوب


فشارسنج دیجیتالی PS-9303SD

فشارسنج دیجیتالی PS-9303SD

پترو فرهان گستر جنوب


صوت سنج دیجیتال BENTECH GM1356

صوت سنج دیجیتال BENTECH GM1356

پترو فرهان گستر جنوب


بادسنج دیجیتالی بنتک GM8902+

بادسنج دیجیتالی بنتک GM8902+

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش FMC TG35FN

ضخامت سنج رنگ و پوشش FMC TG35FN

پترو فرهان گستر جنوب


ترموویژن DT-980

ترموویژن DT-980

پترو فرهان گستر جنوب


کراس کات مدل 240

کراس کات مدل 240

پترو فرهان گستر جنوب


تاکومترلیزری بنتک GM8905

تاکومترلیزری بنتک GM8905

پترو فرهان گستر جنوبآمار سایت