ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

تعداد بخش ها: 28

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 407

تعداد شرکت های این بخش : 5

محصولات

ضخامت سنج رنگ و پوشش مدل FMC TG25FN

ضخامت سنج رنگ و پوشش مدل FMC TG25FN

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش فلزات و غیر فلزات CEM DT-156H

ضخامت سنج رنگ و پوشش فلزات و غیر فلزات CEM...

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش فلزات DT-157H CEM

ضخامت سنج رنگ و پوشش فلزات DT-157H CEM

پترو فرهان گستر جنوب


سختی سنج قلمی رنگ

سختی سنج قلمی رنگ

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه تست ضربه رنگ

دستگاه تست ضربه رنگ

پترو فرهان گستر جنوب


رنگ رال k7

رنگ رال k7

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه مندرل (خمش اهرمی سیلندری)

دستگاه مندرل (خمش اهرمی سیلندری)

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه ایکس ری پرتابل XXG250KV

دستگاه ایکس ری پرتابل XXG250KV

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج صفحه نمایش رنگی GT230 بنتک

ضخامت سنج صفحه نمایش رنگی GT230 بنتک

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری فلورسنتی ام ار شیمی آلمان MR 68 C

اسپری فلورسنتی ام ار شیمی آلمان MR 68 C

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری فلورسنتی مگنوفلاکس انگلیسیZL60

اسپری فلورسنتی مگنوفلاکس انگلیسیZL60

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنتMTمدلWB-12

مایع فلورسنتMTمدلWB-12

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنتMT مدل MR-158R

مایع فلورسنتMT مدل MR-158R

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنت پایه نفت

مایع فلورسنت پایه نفت

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری جوهر برند ELY

اسپری جوهر برند ELY

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری ذرات مغناطیسی7HF

اسپری ذرات مغناطیسی7HF

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری INK ذرات مغناطیسی برند ام ار شیمی مدل MR 76S

اسپری INK ذرات مغناطیسی برند ام ار شیمی مدل MR...

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری ink ذرات مغناطیسی برند بایکوتست مدل bycotest 103

اسپری ink ذرات مغناطیسی برند بایکوتست مدل bycotest 103

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری وایت WHITE CONTRAST PAINT 712

اسپری وایت WHITE CONTRAST PAINT 712

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری ذرات مغناطیسی MR72

اسپری ذرات مغناطیسی MR72

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری ذرات مغناطیسی سفید WCP2

اسپری ذرات مغناطیسی سفید WCP2

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری white ذرات مغناطیسی برند بایکوتست مدل bycotest 104 plus

اسپری white ذرات مغناطیسی برند بایکوتست مدل bycotest 104 plus

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری Penetrant برند ELY CHECKMOR 200

اسپری Penetrant برند ELY CHECKMOR 200

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری Penetrant برند MAGNAFLUX SKL-SP2

اسپری Penetrant برند MAGNAFLUX SKL-SP2

پترو فرهان گستر جنوبآمار سایت