ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

تعداد بخش ها: 28

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 880

تعداد شرکت های این بخش : 4

محصولات

رطوبت سنج بتن الکومتر ELCOMETER 7410

رطوبت سنج بتن الکومتر ELCOMETER 7410

پترو فرهان گستر جنوب


زبری سنج الکومتر ELCOMETER 7061

زبری سنج الکومتر ELCOMETER 7061

پترو فرهان گستر جنوب


فیلم کش الکومتر ELCOMETER 4360

فیلم کش الکومتر ELCOMETER 4360

پترو فرهان گستر جنوب


فورد کاپ الکومتر ELCOMETER 2400

فورد کاپ الکومتر ELCOMETER 2400

پترو فرهان گستر جنوب


ویسکومتر مخصوص رنگ و رزین ELCOMETER الکومتر 2250M001

ویسکومتر مخصوص رنگ و رزین ELCOMETER الکومتر 2250M001

پترو فرهان گستر جنوب


نشت یاب گاز WINTACT WT8811 وینتکت

نشت یاب گاز WINTACT WT8811 وینتکت

پترو فرهان گستر جنوب


نشت یاب گاز  WT8801  وینتکت wintact

نشت یاب گاز WT8801 وینتکت wintact

پترو فرهان گستر جنوب


چکش اشمیت آنالوگ هواتک huatech HT225

چکش اشمیت آنالوگ هواتک huatech HT225

پترو فرهان گستر جنوب


آرماتوریاب T-measurment TEM620XH

آرماتوریاب T-measurment TEM620XH

پترو فرهان گستر جنوب


دوره تخصصی ویژه کارشناسی رنگ بدنه خودرو

دوره تخصصی ویژه کارشناسی رنگ بدنه خودرو

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه تست شست و شو الکومتر انگلستان 1720

دستگاه تست شست و شو الکومتر انگلستان 1720

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه تست ضربه الکومتر ELCOMETER 1615

دستگاه تست ضربه الکومتر ELCOMETER 1615

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج الکومتر ELCOMETER 550

ضخامت سنج الکومتر ELCOMETER 550

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه پولاف الکومتر ELCOMETER 506

دستگاه پولاف الکومتر ELCOMETER 506

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج الکومتر ELCOMETER 415

ضخامت سنج الکومتر ELCOMETER 415

پترو فرهان گستر جنوب


فلومتر بادسنج الکومتر ELCOMETER 410

فلومتر بادسنج الکومتر ELCOMETER 410

پترو فرهان گستر جنوب


گیج کمبریج الکومتر ELCOMETER 147

گیج کمبریج الکومتر ELCOMETER 147

پترو فرهان گستر جنوب


گیج پایپ پیت الکومتر 119 ELCOMETER

گیج پایپ پیت الکومتر 119 ELCOMETER

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج چرخشی ELCOMETER 116 الکومتر

رطوبت سنج چرخشی ELCOMETER 116 الکومتر

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ الکومتر ELCOMETER 101

ضخامت سنج رنگ الکومتر ELCOMETER 101

پترو فرهان گستر جنوب
هالیدی دتکتور الکومتر دستگاه منفذیاب  Holiday Detector 266

هالیدی دتکتور الکومتر دستگاه منفذیاب Holiday Detector 266

پترو فرهان گستر جنوب
آمار سایت