سنگ شکن فکی/ سنگ شکن فکی ۴۰×۶۰

سنگ شکن فکی/ سنگ شکن فکی ۴۰×۶۰

سنگ شکن فکی ۴۰×۶۰

توان الکتروموتور۶۰ اسب

وزن دستگاه ۷ تن

قیمت دستگاه...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

محصولات این شرکت

آمار سایت