دیگر تجهیزات صنعتی

دیگر تجهیزات صنعتی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 93

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

ذره بین مکعبی الکومتر

ذره بین مکعبی الکومتر

پترو فرهان گستر جنوب


آئینه بازرسی آنتنی

آئینه بازرسی آنتنی

پترو فرهان گستر جنوب


اتصال اسبی دسته هالیدی

اتصال اسبی دسته هالیدی

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج الکومتر 456FNF

ضخامت سنج الکومتر 456FNF

پترو فرهان گستر جنوب


پراب رطوبت سنج الکومتر 319

پراب رطوبت سنج الکومتر 319

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج الکومتر 319

رطوبت سنج الکومتر 319

پترو فرهان گستر جنوب


گیج کمبریج الکومتر

گیج کمبریج الکومتر

پترو فرهان گستر جنوب


ست کامل فنر هالیدی

ست کامل فنر هالیدی

پترو فرهان گستر جنوب


کابل رابط هالیدی گیره ای

کابل رابط هالیدی گیره ای

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه هالیدی الکومتر

دستگاه هالیدی الکومتر

پترو فرهان گستر جنوب


کراس کات الکومتر 112

کراس کات الکومتر 112

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه خراش انداز الکومتر 107

دستگاه خراش انداز الکومتر 107

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج الکومتر A456CFTS

ضخامت سنج الکومتر A456CFTS

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج جامد DT853

رطوبت سنج جامد DT853

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ تر B112

ضخامت سنج رنگ تر B112

پترو فرهان گستر جنوب


نوار چسب اسکاچ 23

نوار چسب اسکاچ 23

پترو فرهان گستر جنوب


چسب خراش انداز ASTM

چسب خراش انداز ASTM

پترو فرهان گستر جنوب


پای گیج ایندیکیتور

پای گیج ایندیکیتور

پترو فرهان گستر جنوب


گیج بازرسی پایپ پیت

گیج بازرسی پایپ پیت

پترو فرهان گستر جنوب


گیج V-WAC

گیج V-WAC

پترو فرهان گستر جنوب


گیج جوشکاری AWS

گیج جوشکاری AWS

پترو فرهان گستر جنوب


رنگ سنج دستی FRU WR10

رنگ سنج دستی FRU WR10

پترو فرهان گستر جنوب


عیب یاب التراسونیک FD520

عیب یاب التراسونیک FD520

پترو فرهان گستر جنوب


عیب یاب UT-350C

عیب یاب UT-350C

پترو فرهان گستر جنوبآمار سایت