میلگرد و مقاطع فولادی

میلگرد و مقاطع فولادی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 6

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

میلگرد ساده

میلگرد ساده

صنایع فولادی آذر گستر سدید


میلگرد ۱۲ ساده

میلگرد ۱۲ ساده

صنایع فولادی آذر گستر سدید


شمش (Billet)

شمش (Billet)

مجتمع فولاد البرز غرب


تیرآهن

تیرآهن

مجتمع فولاد البرز غرب


نبشی بال مساوی

نبشی بال مساوی

مجتمع فولاد البرز غرب


ناودانی

ناودانی

مجتمع فولاد البرز غرب