درخواست های فروش

پودر تیتانیوم

پودر تیتانیوم

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

انواع الکترود جوشکاری

انواع الکترود جوشکاری

 • عنوان ایکالاصتعت
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09127096536-09123750802

محصولات گرافیتی

محصولات گرافیتی

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

ابزار برش

ابزار برش

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

خاک نسوز آلومینیایی

خاک نسوز آلومینیایی

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

فروش فروسیلیسیم

فروش فروسیلیسیم

 • عنوان امیرحسین فروتن
 • تلفن : 021-44454263
 • شماره موبایل : 09121881946

دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ

 • عنوان حسین رسولی
 • تلفن : 09198874332
 • شماره موبایل : 09121814243

راکتور رزین سازی

راکتور رزین سازی

 • عنوان حسین رسولی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121814243

فروش آلیاژهای آلومینیوم

فروش آلیاژهای آلومینیوم

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

Monel K500

Monel K500

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

فروش سفاله 6.5 نیکل 14 کروم

فروش سفاله 6.5 نیکل 14 کروم

 • عنوان رامین محمدی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09123453043

نسخه الکترونیک بانک اطلاعات شهرک های فعال صنعتی استان تهران

نسخه الکترونیک بانک اطلاعات شهرک های فعال صنعتی استان تهران

 • قیمت پیشنهادی :35,000
 • عنوان صادق نیا
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09120966158

آهنربای سماریوم-کبالت (Sm-Co)

آهنربای سماریوم-کبالت (Sm-Co)

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

آهنربای آلنیکو

آهنربای آلنیکو

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

آهنربای فریتی

آهنربای فریتی

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

(vicalloy (wire

(vicalloy (wire

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698


گرید 5 تیتانیوم (Ti-6%Al-4%V) میلگرد

گرید 5 تیتانیوم (Ti-6%Al-4%V) میلگرد

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698


فروش فولاد سیلیسی

فروش فولاد سیلیسی

 • عنوان مهدی
 • تلفن : 88255375
 • شماره موبایل : 09121873698