درخواست های خرید و فروش ویژه

آهنربای سماریوم-کبالت (Sm-Co)

آهنربای سماریوم-کبالت (Sm-Co)

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

آهنربای آلنیکو

آهنربای آلنیکو

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

آهنربای فریتی

آهنربای فریتی

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

invar 36

invar 36

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698آمار سایت