درخواست های خرید و فروش

فروش الکترود مصرفی کوره قوس الکتریکی

فروش الکترود مصرفی کوره قوس الکتریکی

 • عنوان سبحان محمدی
 • تلفن : 09136721519
 • شماره موبایل : 09136721519

خرید پوسته اکسیدی شمش آهن

خرید پوسته اکسیدی شمش آهن

 • عنوان سبحان محمدی
 • تلفن : 09358322855
 • شماره موبایل : 09358322855

فروش الکترود گرافیتی

فروش الکترود گرافیتی

 • قیمت پیشنهادی :12,500
 • عنوان مهدی حیدری
 • تلفن :
 • شماره موبایل : ۰۹۱۸۳۱۱۰۶۴۵

فروش فرومنگنز پرکربن هندی

فروش فرومنگنز پرکربن هندی

 • قیمت پیشنهادی :22,000
 • عنوان مهدی حیدری
 • تلفن :
 • شماره موبایل : ۰۹۱۸۳۱۱۰۶۴۵

فروش فروسیلیسیم

فروش فروسیلیسیم

 • عنوان حمیدرضا بیگی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09103519424

فروش انواع کُک کلسینه،کُک ۰۲،کُک ۵۲۵

فروش انواع کُک کلسینه،کُک ۰۲،کُک ۵۲۵

 • عنوان محمد اکبری
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121135046

پودر تیتانیوم

پودر تیتانیوم

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

انواع الکترود جوشکاری

انواع الکترود جوشکاری

 • عنوان ایکالاصتعت
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09127096536-09123750802

محصولات گرافیتی

محصولات گرافیتی

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

ابزار برش

ابزار برش

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

خاک نسوز آلومینیایی

خاک نسوز آلومینیایی

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

فروش فروسیلیسیم

فروش فروسیلیسیم

 • عنوان امیرحسین فروتن
 • تلفن : 021-44454263
 • شماره موبایل : 09121881946

فروش آلیاژهای آلومینیوم

فروش آلیاژهای آلومینیوم

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121873698

Monel K500

Monel K500

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

فروش سفاله 6.5 نیکل 14 کروم

فروش سفاله 6.5 نیکل 14 کروم

 • عنوان رامین محمدی
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09123453043

آهنربای سماریوم-کبالت (Sm-Co)

آهنربای سماریوم-کبالت (Sm-Co)

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

آهنربای آلنیکو

آهنربای آلنیکو

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

آهنربای فریتی

آهنربای فریتی

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

invar 36

invar 36

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

(vicalloy (round bar

(vicalloy (round bar

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

(vicalloy (wire

(vicalloy (wire

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698

(vicalloy (foil

(vicalloy (foil

 • عنوان مهدی نجفی
 • تلفن : 021-88255375
 • شماره موبایل : 09121873698
آمار سایت