فعالیتهای خدماتی صنعتی

فعالیتهای خدماتی صنعتی

تعداد بخش ها: 13

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 4

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

حمل و نقل صنعتی / باربری صنعتی

حمل و نقل صنعتی / باربری صنعتی

حمل و نقل طارق


عملیات حرارتی نرمالیزه

عملیات حرارتی نرمالیزه

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی تنش‌زدایی

عملیات حرارتی تنش‌زدایی

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی آنیل

عملیات حرارتی آنیل

حرارت ساز پویا


عملیات حرارتی پیرسازی

عملیات حرارتی پیرسازی

حرارت ساز پویا


همگن کردن

همگن کردن

حرارت ساز پویا


سخت کاری رسوبی

سخت کاری رسوبی

حرارت ساز پویا


آنیل محلولی

آنیل محلولی

حرارت ساز پویا


مارتمپرینگ

مارتمپرینگ

حرارت ساز پویا


آستمپرینگ

آستمپرینگ

حرارت ساز پویا


بازپخت (تمپر)

بازپخت (تمپر)

حرارت ساز پویا


نیتراته گازی

نیتراته گازی

حرارت ساز پویا


نیتروکربورایزینگ گازی

نیتروکربورایزینگ گازی

حرارت ساز پویا


کربونایترایدینگ گازی

کربونایترایدینگ گازی

حرارت ساز پویا


کربورایزینگ گازی

کربورایزینگ گازی

حرارت ساز پویا


سخت‌کاری

سخت‌کاری

حرارت ساز پویا


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قالب

قالب

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه فولادی

قطعه فولادی

کارخانه فولاد فدک زنجان


غلتک

غلتک

کارخانه فولاد فدک زنجانآمار سایت