فعالیتهای خدماتی صنعتی

فعالیتهای خدماتی صنعتی

تعداد بخش ها: 13

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 4

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

خدمات عملیات حرارتی

خدمات عملیات حرارتی

حرارت ساز پویا


خدمات عملیات حرارتی

خدمات عملیات حرارتی

حرارت ساز پویا


خدمات عملیات حرارتی

خدمات عملیات حرارتی

حرارت ساز پویا


کنترل کیفیت بعد از عملیات حرارتی

کنترل کیفیت بعد از عملیات حرارتی

حرارت ساز پویا


بریزینگ قطعات و شیرآلات

بریزینگ قطعات و شیرآلات

گروه صنعتی بریزکاران


درب چدنی

درب چدنی

کارخانه فولاد فدک زنجان


غلتک

غلتک

کارخانه فولاد فدک زنجان


بیلت

بیلت

کارخانه فولاد فدک زنجان


قطعه ماهیچه خور

قطعه ماهیچه خور

کارخانه فولاد فدک زنجان


قطعه ریختگی

قطعه ریختگی

کارخانه فولاد فدک زنجان


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


خدمات قالبسازی و قطعه سازی

خدمات قالبسازی و قطعه سازی

صنعتکده سازه


قطعه فولادی

قطعه فولادی

کارخانه فولاد فدک زنجان


درب چدنی

درب چدنی

کارخانه فولاد فدک زنجان


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قالب

قالب

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


قطعه

قطعه

دقیق برش شرق


بریزینگ قطعات ظریف  و حساس تجهیزات شیر الات خلاء

بریزینگ قطعات ظریف و حساس تجهیزات شیر الات خلاء

گروه صنعتی بریزکاران


اتصال تیغه های برشی از جنس تنگستن کاربید و یا فولاد HSS

اتصال تیغه های برشی از جنس تنگستن کاربید و یا...

گروه صنعتی بریزکاران


اتصال پین تنگستن کاربید به بوش فولادی

اتصال پین تنگستن کاربید به بوش فولادی

گروه صنعتی بریزکاران


برزینگ تنگستن کاربید ابزارهای مخصوص سری تراشی

برزینگ تنگستن کاربید ابزارهای مخصوص سری تراشی

گروه صنعتی بریزکاران


لحیم کاری موج بر-آلومینیومی

لحیم کاری موج بر-آلومینیومی

گروه صنعتی بریزکاران