ساخت و تولید

ساخت و تولید

تعداد بخش ها: 1

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 2

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 5

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

بهسان کار شیمی


روغن اسپارک

روغن اسپارک

بهسان کار شیمی


روغن برشکاری/ روغن برشکاری ویژه

روغن برشکاری/ روغن برشکاری ویژه

بهسان کار شیمی


مایع سنگ زنی (سینتاتیک)

مایع سنگ زنی (سینتاتیک)

کیمیاگران بهزیست


مایع اسکین پاس

مایع اسکین پاس

کیمیاگران بهزیست


تیغه برش الماسه

تیغه برش الماسه

ایکالاصنعت


بیت مته الماسی

بیت مته الماسی

ایکالاصنعتآمار سایت