ساخت و تولید

ساخت و تولید

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 13

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

روغن عملیات حرارتی

روغن عملیات حرارتی

کیمیاگران بهزیست


روغن کشش آلومینیوم (امولسیون شونده)

روغن کشش آلومینیوم (امولسیون شونده)

کیمیاگران بهزیست


مایع روانکار قطعات پلیمری

مایع روانکار قطعات پلیمری

کیمیاگران بهزیست


روغن کشش مس (امولسیون شونده)

روغن کشش مس (امولسیون شونده)

کیمیاگران بهزیست


مایع ضد زنگ وایرکات

مایع ضد زنگ وایرکات

کیمیاگران بهزیست


روغن پانچ و کشش

روغن پانچ و کشش

کیمیاگران بهزیست


مایع ماشینکاری سینتاتیک

مایع ماشینکاری سینتاتیک

کیمیاگران بهزیست


مایع ماشینکاری

مایع ماشینکاری

کیمیاگران بهزیست


روغن ماشینکاری، امولسیون شونده

روغن ماشینکاری، امولسیون شونده

کیمیاگران بهزیست


مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

کیمیاگران بهزیست


روغن برشکاری

روغن برشکاری

کیمیاگران بهزیست


بیت مته الماسی

بیت مته الماسی

ایکالاصنعت


تیغه برش الماسه

تیغه برش الماسه

ایکالاصنعت