تجهیزات اندازه گیری و کنترل

تجهیزات اندازه گیری و کنترل

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 590

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

رطوبت سنج چرخشی برند الکومتر مدلELCOMETER 116

رطوبت سنج چرخشی برند الکومتر مدلELCOMETER 116

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ برند الکومتر مدل 456CFTS

ضخامت سنج رنگ برند الکومتر مدل 456CFTS

پترو فرهان گستر جنوب


هالیدی دتکتور الکومتر دستگاه منفذیاب ۲۳۶ Elcometer

هالیدی دتکتور الکومتر دستگاه منفذیاب ۲۳۶ Elcometer

پترو فرهان گستر جنوب


کابل و پراب دستگاهUT

کابل و پراب دستگاهUT

پترو فرهان گستر جنوب


کابل و پراب دستگاهUT

کابل و پراب دستگاهUT

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج مدل WT-2110

ضخامت سنج مدل WT-2110

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج مدل WT-2110

ضخامت سنج مدل WT-2110

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنتی برند مگنوفلاکس مدل MF655

مایع فلورسنتی برند مگنوفلاکس مدل MF655

پترو فرهان گستر جنوب


مایع فلورسنتMTمدلWB-12

مایع فلورسنتMTمدلWB-12

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج برند الکومتر مدل 319

رطوبت سنج برند الکومتر مدل 319

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و روکش  A456CFNFBS+CFNF1S

ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFNFBS+CFNF1S

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFBS+CF1S

ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFBS+CF1S

پترو فرهان گستر جنوب


اکسیژن متر مدل YK-22DOA

اکسیژن متر مدل YK-22DOA

پترو فرهان گستر جنوب


دیتالاگر دما و رطوبت TESTO 174H

دیتالاگر دما و رطوبت TESTO 174H

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت و دما سنج برند وینتکت مدل WT83B

رطوبت و دما سنج برند وینتکت مدل WT83B

پترو فرهان گستر جنوب


نشت یاب گاز برند وینتکت مدل WINTACT WT8811

نشت یاب گاز برند وینتکت مدل WINTACT WT8811

پترو فرهان گستر جنوب


گوس متر دیجیتالی پرتابل GM3120

گوس متر دیجیتالی پرتابل GM3120

پترو فرهان گستر جنوب


دما و رطوبت سنج بنتک مدل BENETECH GM1360

دما و رطوبت سنج بنتک مدل BENETECH GM1360

پترو فرهان گستر جنوب


ارتعاش سنج بنتک مدل BENETECH GM63B

ارتعاش سنج بنتک مدل BENETECH GM63B

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج التراسونیک فلزبنتک مدل GM130

ضخامت سنج التراسونیک فلزبنتک مدل GM130

پترو فرهان گستر جنوب


صوت سنج دیتالاگر بنتک مدل BENETECH GM1356

صوت سنج دیتالاگر بنتک مدل BENETECH GM1356

پترو فرهان گستر جنوب


ترمومتر دو کاناله تماسی بنتک مدل BENETECH GM1312

ترمومتر دو کاناله تماسی بنتک مدل BENETECH GM1312

پترو فرهان گستر جنوب


ترمومتر و رطوبت سنج نفوذی مدل BENETECH GM640

ترمومتر و رطوبت سنج نفوذی مدل BENETECH GM640

پترو فرهان گستر جنوب


عیب یاب التراسونیک مدل TFD320

عیب یاب التراسونیک مدل TFD320

پترو فرهان گستر جنوبآمار سایت