ماشین آلات و تجهیزات جوشکاری

ماشین آلات و تجهیزات جوشکاری

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 15

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

میکرون سنج رنگ و پوشش DT157H  سی ای ام  CEM

میکرون سنج رنگ و پوشش DT157H سی ای ام CEM

پترو فرهان گستر جنوب


خراش انداز برند الکومتر انگلستان مدل 107

خراش انداز برند الکومتر انگلستان مدل 107

پترو فرهان گستر جنوب


گیج کمبریج الکومترELCOMETER 147 WELD GAUGE

گیج کمبریج الکومترELCOMETER 147 WELD GAUGE

پترو فرهان گستر جنوب


رطوبت سنج برند الکومتر319

رطوبت سنج برند الکومتر319

پترو فرهان گستر جنوب


دستگاه زبری سنج الکومتر E224C-BI

دستگاه زبری سنج الکومتر E224C-BI

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ تر برند الکومتر انگلستان مدل B 112

ضخامت سنج رنگ تر برند الکومتر انگلستان مدل B 112

پترو فرهان گستر جنوب


گیج پایپ پیت برند الکومترمدل 119

گیج پایپ پیت برند الکومترمدل 119

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و روکش  A456CFNFBS+CFNF1S

ضخامت سنج رنگ و روکش A456CFNFBS+CFNF1S

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش فلزات DT-157H CEM

ضخامت سنج رنگ و پوشش فلزات DT-157H CEM

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری فلورسنتی ام ار شیمی آلمان MR 68 C

اسپری فلورسنتی ام ار شیمی آلمان MR 68 C

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری Remover برند MAGNAFLUX SKC-S

اسپری Remover برند MAGNAFLUX SKC-S

پترو فرهان گستر جنوب


میلی اهم متر و میلی آمپرمتر ( تزریق جریان ) مدل MO-2014

میلی اهم متر و میلی آمپرمتر ( تزریق جریان )...

پترو فرهان گستر جنوب


فشارسنج تفاضلی BENETECH GM505

فشارسنج تفاضلی BENETECH GM505

پترو فرهان گستر جنوب


براقیت سنج الکومتر Elcometer 480

براقیت سنج الکومتر Elcometer 480

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری مگنوفلاکس انگلیسی

اسپری مگنوفلاکس انگلیسی

پترو فرهان گستر جنوبآمار سایت