مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

تعداد بخش ها: 32

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 38

تعداد شرکت های این بخش : 7

محصولات

فروش فروکروم  فوق کم کربن

فروش فروکروم فوق کم کربن

Fondelco Alloys Pvt Ltd


فروش فروکروم کم کربن

فروش فروکروم کم کربن

Fondelco Alloys Pvt Ltd


روغن اسپارک

روغن اسپارک

بهسان کار شیمی


فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

شرکت رستاک صنعت تارا


گرافیت پرسولفور

گرافیت پرسولفور

شرکت رستاک صنعت تارا


روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

روغن سینتاتیک کشش سیم مسی

بهسان کار شیمی


روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی سرد

روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی سرد

بهسان کار شیمی


روغن برشکاری/ روغن برشکاری ویژه

روغن برشکاری/ روغن برشکاری ویژه

بهسان کار شیمی


روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی گرم

روغن عملیات حرارتی/ روغن عملیات حرارتی گرم

بهسان کار شیمی


قطعات گرافیتی

قطعات گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بوته گرافیتی

بوته گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


فروش گرافیت کم سولفور

فروش گرافیت کم سولفور

پیشاهنگان عصر صنعت


گرافیت پر سولفور

گرافیت پر سولفور

پیشاهنگان عصر صنعت


فروش الکترود گرافیتی

فروش الکترود گرافیتی

پیشاهنگان عصر صنعت


بلوک الکترود گرافیتی

بلوک الکترود گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


بلوک گرافیتی

بلوک گرافیتی

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی IP

الکترود گرافیتی IP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی HP

الکترود گرافیتی HP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی RP

الکترود گرافیتی RP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


الکترود گرافیتی UHP

الکترود گرافیتی UHP

Hebei Mochang Carbon Co.,Ltd


تیغه برش الماسه

تیغه برش الماسه

ایکالاصنعت


بیت مته الماسی

بیت مته الماسی

ایکالاصنعت


کک نفتی گرافیتی

کک نفتی گرافیتی

ایکالاصنعت


زغال سنگ آنتراسیت

زغال سنگ آنتراسیت

ایکالاصنعتآمار سایت