مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

مواد اولیه و لوازم مصرفی صنایع

تعداد بخش ها: 31

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 95

تعداد شرکت های این بخش : 6

محصولات

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

کیمیاگران بهزیست


الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی

پیشاهنگان عصر صنعت


تیغه برش الماسه

تیغه برش الماسه

ایکالاصنعت


بیت مته الماسی

بیت مته الماسی

ایکالاصنعت


روغن ماشینکاری، امولسیون شونده

روغن ماشینکاری، امولسیون شونده

کیمیاگران بهزیست


مایع ماشینکاری

مایع ماشینکاری

کیمیاگران بهزیست


روغن برشکاری

روغن برشکاری

کیمیاگران بهزیست


مایع ماشینکاری سینتاتیک

مایع ماشینکاری سینتاتیک

کیمیاگران بهزیست


روغن پانچ و کشش

روغن پانچ و کشش

کیمیاگران بهزیست


مایع ضد زنگ وایرکات

مایع ضد زنگ وایرکات

کیمیاگران بهزیست


روغن کشش مس (امولسیون شونده)

روغن کشش مس (امولسیون شونده)

کیمیاگران بهزیست


مایع روانکار قطعات پلیمری

مایع روانکار قطعات پلیمری

کیمیاگران بهزیست


روغن کشش آلومینیوم (امولسیون شونده)

روغن کشش آلومینیوم (امولسیون شونده)

کیمیاگران بهزیست


روغن عملیات حرارتی

روغن عملیات حرارتی

کیمیاگران بهزیست


شوینده قطعات آهنی و غیر آهنی (حلال)

شوینده قطعات آهنی و غیر آهنی (حلال)

کیمیاگران بهزیست


مایع سنگ زنی (سینتاتیک)

مایع سنگ زنی (سینتاتیک)

کیمیاگران بهزیست


روغن اسپارک

روغن اسپارک

کیمیاگران بهزیست


مایع محافظ فلز (محلول در آب)

مایع محافظ فلز (محلول در آب)

کیمیاگران بهزیست


مایع اسکین پاس

مایع اسکین پاس

کیمیاگران بهزیست


کک نفتی گرافیتی

کک نفتی گرافیتی

ایکالاصنعت


زغال سنگ آنتراسیت

زغال سنگ آنتراسیت

ایکالاصنعت


کاربید سیلیسیم

کاربید سیلیسیم

ایکالاصنعت


خمیر الکترود

خمیر الکترود

ایکالاصنعت


اسید نیتریک

اسید نیتریک

نیکل گستر