تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

تعداد بخش ها: 8

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

بوته بدنه استیل

بوته بدنه استیل

پیشتاز صنعت


Multi Trak

Multi Trak

پیشتاز صنعت


بوته بدنه فلزی

بوته بدنه فلزی

پیشتاز صنعت


کوره القایی

کوره القایی

پیشتاز صنعت


سیستم حفاظتی کوره القایی

سیستم حفاظتی کوره القایی

پیشتاز صنعت


سیستم کنترل کوره القایی

سیستم کنترل کوره القایی

پیشتاز صنعتآمار سایت