معدن و تجهیزات وابسته

معدن و تجهیزات وابسته

تعداد بخش ها: 13

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 2

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

ذغال کک متالورژی 80%

ذغال کک متالورژی 80%

توانا ذوب صنعتی کویر


ذغال کک پترولیوم 90% و 95%

ذغال کک پترولیوم 90% و 95%

توانا ذوب صنعتی کویر