ریخته گری و ذوب فلزات

ریخته گری و ذوب فلزات

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 6

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

قطعه ریختگی

قطعه ریختگی

کارخانه فولاد فدک زنجان


درب چدنی

درب چدنی

کارخانه فولاد فدک زنجان


قطعه ماهیچه خور

قطعه ماهیچه خور

کارخانه فولاد فدک زنجان


بیلت

بیلت

کارخانه فولاد فدک زنجان


غلتک

غلتک

کارخانه فولاد فدک زنجان


قطعه فولادی

قطعه فولادی

کارخانه فولاد فدک زنجانآمار سایت