جوشکاری و لحیم کاری

جوشکاری و لحیم کاری

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 7

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

بریزینگ قطعات و شیرآلات

بریزینگ قطعات و شیرآلات

گروه صنعتی بریزکاراناتصال تیغه های برشی از جنس تنگستن کاربید و یا فولاد HSS

اتصال تیغه های برشی از جنس تنگستن کاربید و یا...

گروه صنعتی بریزکاران


اتصال پین تنگستن کاربید به بوش فولادی

اتصال پین تنگستن کاربید به بوش فولادی

گروه صنعتی بریزکاران


برزینگ تنگستن کاربید ابزارهای مخصوص سری تراشی

برزینگ تنگستن کاربید ابزارهای مخصوص سری تراشی

گروه صنعتی بریزکاران


لحیم کاری موج بر-آلومینیومی

لحیم کاری موج بر-آلومینیومی

گروه صنعتی بریزکاران


لحیم کاری موج بر-برنجی

لحیم کاری موج بر-برنجی

گروه صنعتی بریزکارانآمار سایت