دستگاه ها/تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه ها/تجهیزات آزمایشگاهی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 22

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

لیست تجهیزات آزمایشگاه جوش

لیست تجهیزات آزمایشگاه جوش

پترو فرهان گستر جنوب


بلوک عیوب PT

بلوک عیوب PT

پترو فرهان گستر جنوب


آنالایزر گاز GD-3803

آنالایزر گاز GD-3803

پترو فرهان گستر جنوب


نمایشگر دما و رطوبت DY-60

نمایشگر دما و رطوبت DY-60

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش FMC TG10FN

ضخامت سنج رنگ و پوشش FMC TG10FN

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ و پوشش TG25FN

ضخامت سنج رنگ و پوشش TG25FN

پترو فرهان گستر جنوب


ضخامت سنج رنگ TG18FN

ضخامت سنج رنگ TG18FN

پترو فرهان گستر جنوب


لیست آزمایشگاه جوش

لیست آزمایشگاه جوش

پترو فرهان گستر جنوب


اسپری مایعات نافذ بایکوتست

اسپری مایعات نافذ بایکوتست

پترو فرهان گستر جنوب


گیج جوشکاری

گیج جوشکاری

پترو فرهان گستر جنوب


تست بلوک کالیبراسیون V1

تست بلوک کالیبراسیون V1

پترو فرهان گستر جنوب


عیب یاب التراسونیک هواتک / FD520 Digital Portable Ultrasonic Flaw Detector

عیب یاب التراسونیک هواتک / FD520 Digital Portable Ultrasonic Flaw...

پترو فرهان گستر جنوب


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

خشک کن سرمایشی مدل FD-6V

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

تجهیزات سازان پیشتاز


خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10H

تجهیزات سازان پیشتاز


دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

تجهیزات سازان پیشتاز


گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

گرماسنج روبشی تفاضلی مدل TA-2

تجهیزات سازان پیشتاز


ویسکومتر فوردکاپ

ویسکومتر فوردکاپ

فرا ذوب خلاء


شیر و اتصالات خلاء

شیر و اتصالات خلاء

فرا ذوب خلاء


پمپ دیفیوژن

پمپ دیفیوژن

فرا ذوب خلاء


کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR)

فرا ذوب خلاءآمار سایت