LOADING IMAGESعملیات حرارتی پیرسازی

لطفا با شرکت تماس بگیرید


موجود در انبار

183 مرتبه بازدید شده


فرآیند حرارتی است که طی آن رسوبات آلیاژی در ساختار زمینه ایجاد شده و خواص مکانیکی قطعه افزایش می‌یابد.

به منظور بهره گیری هــر چه بیشتر و برداشــتن گام های علمی برای کاربــردی نمودن مباحث تـخصصی صنعت متالورژی در ایران، شرکـت حرارت ساز پویا پس از کســب تجربه در این صنعت و با هدف ارائه خــدمات عملیات حرارتی مطابق با امکانات و تکنولوژی روز دنیا، در سال ۱۳۷۷ تاسیس گردید. در راستای این هــدف، شرکت حرارت‌ساز پویا گــسترش کمی و کیفــی چشمگیری داشته است. به گونه ای که با افزایش ظرفیت خدمات و ایجاد آزمایشگاه کیفی مجهز، برای اولین بار در ایران مطابق با استاندارد های جهانی گام بلندی را در اعتلای صنعت متالورژی کشور برداشته است. امید آن داریم که با همت و تلاش مثبت و مستمر ، مسیر توسعه و اعتلای صنعت متالورژی کشور را ادامه دهیم.

آمار سایت