LOADING IMAGESگرافیت پرسولفور

لطفا با شرکت تماس بگیرید


موجود در انبار

436 مرتبه بازدید شده

 گرافیت پرسولفور چینی درجه یک با دانه بندی ۵-۱ میلیمتر از انبار تهران C:98.5%S: 0.5% maxAsh: 0.5% maxmoisture: 0.2% max

  • واحد: کیلوگرم

آمار سایت