دستگاه تست ضربه رنگ

دستگاه تست ضربه رنگ

این دستگاه وسیله ای هست که  جهت تعیین میزان چسبندگی...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

محصولات این شرکت

آمار سایت