دستگاه مندرل (خمش اهرمی سیلندری)

دستگاه مندرل (خمش اهرمی سیلندری)

تعیین درصد افزایش طول پوشش رنگ و خاصیّت الاستیسیته رنگ(چسبندگی)...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.

محصولات این شرکت

آمار سایت