زاماک 3 و 5

زاماک 3 و 5

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.