الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.