ایکالاصنعت

  • نام: ایکالاصنعت
  • نام تجاری ایکالاصنعت
  • مدیر عامل:
  • زمینه فعالیت: مواد اولیه، ساخت و تولید و تجهیزات صنعتی
  • نوع فعالیت: بازرگانی
  • آدرس سایت: https://ekalasanat.com
  • تلفن های تماس: 02144852800
  • تعداد محصول ثبت شده: 27

ایکالاصنعت

آمار سایت