صنعتکده سازه

  • نام: صنعتکده سازه
  • نام تجاری صنعتکده سازه
  • مدیر عامل: محمد ابراهیم کیانی نژاد
  • زمینه فعالیت: قطعه سازی - قالب سازی - ماشین کاری - CAD/CAM - مشاوره تولید
  • نوع فعالیت: قطعه سازی
  • آدرس سایت: https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox
  • تلفن های تماس: 77840952 - 77822809
  • شماره فکس: 02177822809
  • تعداد محصول ثبت شده: 1

صنعتکده سازه

آمار سایت