گروه صنعتی بریزکاران

  • نام: گروه صنعتی بریزکاران
  • نام تجاری
  • مدیر عامل: آقای مهندس جلوخانی
  • زمینه فعالیت: لحیم کاری
  • نوع فعالیت: ساخت و تولید
  • تلفن های تماس: 55255469
  • شماره فکس: 55448489
  • تعداد محصول ثبت شده: 7

آمار سایت