عملیات حرارتی سایا

 • نام: عملیات حرارتی سایا
 • نام تجاری عملیات حرارتی سایا
 • مدیر عامل: سهراب بیرقی
 • زمینه فعالیت: متخصص در اجرای انواع فرایند های عملیات حرارتی مورد نیاز صنایع نفت و گاز ،قالبسازی( اکستروژن ، فورج ، دایکست )، قطعه سازی و ... • سختکاری فولاد های ابزار گرمکار (1.2344،1.2581و...) - سردکار(1.2379و1.2080و...) - تندبر(1.3255و1.3343و...) • سختکاری سطحی
 • نوع فعالیت: عملیات حرارتی و سختکاری
 • شماره ثبت: 33911
 • سال تاسیس: 1385
 • آدرس سایت: www.sayaht.com
 • تلفن های تماس: 08633553560 - 08633553559
 • شماره فکس: 08633554074
 • تعداد محصول ثبت شده: 8

عملیات حرارتی سایا

متخصص در اجرای انواع فرایند های عملیات حرارتی مورد نیاز صنایع نفت و گاز ،قالبسازی( اکستروژن ، فورج ، دایکست )، قطعه سازی و ... • سختکاری فولاد های ابزار گرمکار (1.2344،1.2581و...) - سردکار(1.2379و1.2080و...) - تندبر(1.3255و1.3343و...) • سختکاری سطحی کربوراسیون ،کربونیتراسیون ، نیتراسیون گازی ، نیتراسیون مایع( QPQ و Tennifer) • عملیات حرارتی فولاد های زنگ نزن مارتنزیتی ، داپلکس ، آستنیتی ، سختی رسوبی • عملیات حرارتی سوپر آلیاژ ها (super alloy) و ...

آمار سایت